Formularz zgłoszeniowy do programu „Akcja kolacja”

Fundacja Biedronki zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w programie „Akcja kolacja”. Chcemy, by w tym szczególnym okresie, każdy senior miał okazję poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia.

Celem programu jest przeciwdziałanie samotności wśród osób starszych poprzez zaproszenie ich do wspólnego, wigilijnego stołu.

Najważniejsze informacje o programie:
  1. Program skierowany jest do fundacji oraz stowarzyszeń o celach statutowych zbieżnych z celami programu.
  2. Zadaniem organizacji zakwalifikowanych do programu, jest przygotowanie spotkania o charakterze wigilijnym dla seniorów (szczególnie tych zagrożonych samotnością i wykluczeniem).
  3. Na ten cel Fundacja Biedronki przekazuje zakwalifikowanym organizacjom grant w wysokości do 10 tys. zł.
  4. Termin realizacji spotkań: 01-28.12.2023.

Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania do programu, ale jest niezbędne do uruchomienia procesu rozpatrzenia Formularza przez Fundację Biedronki.

Warunki realizacji Programu oraz kryteria naboru określa Regulamin.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia w ramach Programu i spełniają kryteria naboru, prosimy o wypełnienie formularza.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą inicjatywą.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: [email protected]


Formularz jest nieaktywny. Nabór do programu zakończył się 22.10.2023 r.